"Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a haladás, ha összefogunk, az a siker." - Henry Ford

Gazdaságunk mezőgazdasági nagyüzem, szervezeti formája kft. Története 1949 évhez kötődik, ekkor hozták létre Nagycserkeszen az első termelőszövetkezetet, Halmosbokorban az Új Élet Tsz-t, majd 1961-ben Puposhalmon megalakult a Rákóczi Tsz, és a központban a Kossuth Tsz.

A három Tsz 1972-ben egyesült, így jött létre elődünk, a „Kossuth” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet. Ekkor az üzemi méret 3500 ha felett volt, a vállalkozás tulajdonosa 1126 fő magyar természetes személlyel.

Az 1992. évi II. Törvény előírásainak megfelelően termelőszövetkezetünk 1992. december 10.-i dátummal, új szövetkezeti formában működő vállalkozássá alakult át, melynek neve a Cserkeszi Mezőgazdasági Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet lett. Az átalakulás a Cégbíróságon bejegyzésre került. 2012 február 10.-tőljogutódlással Korlátolt felelősségű társasággá alakultunk át. A cég működése megfelel a hatályos gazdasági társaságokról szóló törvény élőírásainak. 

A Kft ma mintegy 950 ha, teljes egészében bérelt, szántó művelési ágú területen növénytermesztési tevékenységet folytat. Az alaptevékenységen kívül jelentős mértékben végez szolgáltatást, valamint termény szárítást, tisztítást, felvásárlást. 

Az Agro-Cserkesz  Kft ügyvezetői: Pokoraczki Tibor.

                                                           Szász Andrásné

                                                           Kiss János

A cég törvényes működését a háromtagú felügyelőbizottság felügyeli, élén Nádasi Erika-val, a bizottság elnökével. 

A Kft taglétszáma 48 fő  tulajdonos. 

Dolgozóinak száma 31 fő, zömmel nagycserkeszi lakosok, és többségében üzletrész tulajdonnal rendelkező tagok.